Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling
Bransjegruppe Arbeidsvarsling er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

Det betyr at bransjegruppen har et styre som er valgt av gruppen samt en daglig leder som ivaretar den daglige drift.

Styret har normalt fire styremøter årlig, samt at gruppen normalt har en til to konferanser årlig, herunder med med middag og sosialt samvær.

Kai.jpg

Styreleder Kai V. Berg

NORSK TRAFIKKSIKRING AS

Kai V. Berg har erfaring med arbeid ute på vei helt fra han begynte arbeidskarrieren, og har har alltid drevet med veirelatert arbeid. 20 års direkte erfaring fra entreprenør og veivedlikeholdsarbeid.

 

Han har samtidig drevet med kurs i arbeidsvarsling formelt fra kursholderordningen ble innført.

Kai har de siste 10 årene avholdt ca. 100-150 kurs i året, med 2-5000 elever i året, og har dermed en betydelig kompetanse innen dette fagområdet.

Brekke.JPG

Nestleder Tom Brekke

TRAFIKKSIKRING AS

Tom Brekke kommer fra selskapet Trafikksikring AS, og har i rundt 25 år drevet med opplæring innen arbeidsvarsling.

Maria.JPG

Styremedlem Maria Granlund

GRANLUND OPPLÆRINGSSENTER AS

Maria Granlund er daglig leder i Granlund Kompetansesenter AS, og har drevet med kurs og opplæring innen mange fagområder i en årrekke.

Maria har holdt kurs innen arbeidsvarsling i snart 10 år, og har hatt flere tusen inne på opplæring innen dette fagområdet.

Profil BMSkjetne_edited.jpg

Styremedlem Bente Merethe Skjetne

SECURITAS

Bente Skjetne er Nasjonal avdelingssjef Trafikk i Securitas Norge. Bente har tidligere erfaring som avdelingsdirektør i Norsk Akkreditering samt en rekke direktør og lederstillinger i Statens Vegvesen - Vegdirektoratet. Hun har også gjennom flere ulike roller jobbet med kompetansekrav, trafikksikkerhet og forebygging i veitrafikken.

ansatt-ikon2.png

Styremedlem Thorkil H. Aschehoug

Advokat/partner i Advokatfirmaet GRETTE AS

Thorkil H. Aschehoug er advokat/partner i Advokatfirmaet Grette AS, hvor han leder Grettes arbeidslivsavdeling. I tillegg til arbeidsrettslig rådgivning, bistår han bedrifter i bygg- og anleggsbransjen med SHA/HMS-tematikk, byggherreforskriften, ulykkesgranskning og oppfølging i saker relatert til Arbeidstilsyn og politi. Han har tidligere vært fagsjef HMS i Byggenæringens landsforening (NHO), og sitter også som medlem av Diskrimineringsnemnda.  

høyem.jpg

Styremedlem Terje Høyem

FORSVARET

Terje Høyem har vært ansatt i Forsvaret i en årrekke, og har jobbet med opplæring innen mange forskjellige fagområder. Han har stor interesse av fagområdet arbeidsvarsling gjennom sin stilling i bergingsseksjonen på Sessvollmoen.

ansatt-ikon2.png

Styremedlem Pål Bjur

EUROSKILT AS

Pål Bjur jobber i Euroskilt AS. Pål er fagansvarlig for arbeidsvarsling og veisikring i Euroskilt. Han har arbeidet med arbeidsvarsling og veisikring siden 1992. Pål var en av de aller første som avholdt kurs om arbeidsvarsling i Norge.

ansatt-ikon2.png

Styremedlem Helge Olsen

EUROCONSULT AS

Helge Olsen er styreleder i Euroconsult AS og har arbeidet med arbeidsvarsling i en årrekke. Han har hatt kurs i arbeidsvarsling siden 1989. For øvrig har Helge hatt kurslederopplæring og HMS opplæring i rundt 30 år. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor.

image000000.jpg

Styremedlem Nicolai Jakhelln

JACKHELLN GRUPPEN

Nicolai Jakhelln kommer fra Jakhelln Gruppen som driver innen en rekke fagområder. Han har i snart 30 år engasjert seg innen transport og anleggsvirksomhet, og har blant annet styreverv innen Norges Lastebileier Forbund og Maskinentreprenørenes forening.

profilbilde Stian Auen.jpg

Styremedlem Stian Auen

BRØDRENE DAHL SAMFERDSEL

Stian Auen kommer fra Brødrene Dahl Samferdsel, som ble opprettet i 2009 som en del av Brødrene Dahls satsning mot å øke sortimentet overfor spesielt entreprenører og kommuner. BD Samferdsel har lokaler i Våleveien i Holmestrand.

_DSC1386.jpg

Daglig Leder Audun T. Sætre

NOORSI

Audun T. Sætre er daglig leder i Bransjegruppe Arbeidsvarsling. Han er Adm Direktør i NOORSI og står også for den daglige drift i noen av bransjegruppene under NOORSI paraplyen.