Styret

Bransjegruppe Arbeidsvarsling er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

 

Det betyr at bransjegruppen har et styre som er valgt av gruppen samt en administrator som ivaretar den daglige drift. Styret har normalt fire styremøter årlig, samt at gruppen normalt har en til to fagsamlinger årlig, herunder gjerne med med middag og sosialt samvær.

Styreleder Kai V. Berg - NORSK TRAFIKKSIKRING AS

Kai V. Berg har erfaring med arbeid ute på vei helt fra han begynte arbeidskarrieren, og har har alltid drevet med veirelatert arbeid. 20 års direkte erfaring fra entreprenør og veivedlikeholdsarbeid.

 

Han har samtidig drevet med kurs i arbeidsvarsling formelt fra kursholderordningen ble innført.

Kai har de siste 10 årene avholdt ca. 100-150 kurs i året, med 2-5000 elever i året, og har dermed en betydelig kompetanse innen dette fagområdet.

 

Nestleder Tom Brekke - TRAFIKKSIKRING AS

Tom Brekke kommer fra selskapet Trafikksikring AS, og har i rundt 25 år drevet med opplæring innen arbeidsvarsling. 

Styremedlem Pål Bjur - EUROSKILT AS

Pål Bjur jobber i Euroskilt AS. Mer informasjon kommer.

Styremedlem Maria Granlund - GRANLUND OPPLÆRINGSSENTER AS

Maria Granlund er daglig leder i Granlund Kompetansesenter AS, og har drevet med kurs og opplæring innen mange fagområder i en årrekke. 

Maria har holdt kurs innen arbeidsvarsling i snart 10 år, og har hatt flere tusen inne på opplæring innen dette fagområdet.

Styremedlem Nicolai Jakhelln - JACHELLN GRUPPEN

Nicolai Jakhelln kommer fra Jakhelln Gruppen som driver innen en rekke fagområder. Han har i snart 30 år engasjert seg innen transport og anleggsvirksomhet, og har blant annet styreverv innen Norges Lastebileier Forbund og Maskinentreprenørenes forening.

snj@jakhelln.as

Styremedlem Stian Auen - BRØDRENE DAHL SAMFERDSEL

Stian Auen kommer fra Brødrene Dahl Samferdsel, som ble opprettet i 2009 som en del av Brødrene Dahls satsning mot å øke sortimentet overfor spesielt entreprenører og kommuner. BD Samferdsel har lokaler i Våleveien 27 i Holmestrand.

Stian har jobbet i bransjen Arbeidsvarsling og utstyr siden 2002.

stian.auen@dahl.no

Styremedlem Inger Elisabeth Gilberg - TRAFIKKJENTENE AS

Inger Elisabeth Gilberg jobber hos Trafikk-Jentene AS. Hun er kursansvarlig for arbeidsvarsling hos Trafikk-Jentene AS.

Styremedlem Terje Høyem - FORSVARET

Terje Høyem har vært ansatt i Forsvaret i en årrekke, og har jobbet med opplæring innen mange forskjellige fagområder. Han har stor interesse av fagområdet arbeidsvarsling gjennom sin stilling i bergingsseksjonen på Sessvollmoen.

terje.hoyem@gmail.com

Styremedlem Helge Olsen - EUROCONSULT AS

Helge Olsen er eier og styreleder i Euroconsult AS. Han har erfaring fra en rekke HMS relaterte stillinger i blant annet Statens Vegvesen og AOF. Han har også tidligere hatt ansvar for gjennomføring av LO sin arbeidsmiljøskole. Siden 1994 har han drevet Euroconsult og har dermed bred erfaring fra fagområdet arbeidsvarsling.

Daglig leder Audun Sætre - NOORSI

Audun T. Sætre er adminstrerende direktør i NOORSI og er også Daglig leder i Bransjegruppe Arbeidsvarsling.

Please reload

 © 2018 Bransjegruppe Arbeidsvarsling

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940