NY N301 Arbeid på og ved veg -digital

Vegnormal N301 supplerer vegnormalene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr, og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Bestemmelser hjemlet i skiltforskriften er bindende for skiltmyndighet, og gjelder alle offentlige veger.


egnormal N301 Arbeid på og ved veg er digitalisert, og gjort gjeldende fra oktober 2021. Den erstatter vegnormal N301 Arbeid på og ved veg, datert 2014, faglig innhold 2012. Vegnormalen er en konvertering av vegnormal N301, utgitt 2014, til digitalt format (inkludert gjeldende NA-rundskriv 2015/12, 2017/04, 2021/05 og 2021/06).


LES MER hos Statens Vegvesen

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon