Høy aktivitet i styret Bransjegruppe Arbeidsvarsling

Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling har et høyt aktivitetsnivå og arbeider med mange saker samtidig.

Det er siden gruppen ble dannet i mars 2018 allerede gjennomført 4 styremøter, så det er da et styremøte ca annenhver måned.

Gruppen har oppnådd god aksept både fra bransjen og myndighetene, og det er i dag en aktiv dialog med Statens Vegvesen.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling har fått en forespørsel fra SVV om å delta sammen med myndighetene i utarbeidelse av en sertifisering/praksisordning for manuelle dirigenter, noe bransjegruppen har gitt positivt svar på. I tillegg har SVV ønsket å få innspill fra våre medlemmer om erfaringene med Apropos kompetanseregister.

Bransjegruppen oversendte 2. oktober følgende epost til Statens Vegvesen som svar på denne forespørselen:

Bransjegruppe Arbeidsvarsling vil som sagt mer enn gjerne bidra til en god ordning.

Dette gjelder både i forhold til samlede innspill på Apropos som SVV ønsket, men også ift din henvendelse når det gjelder «spekk» for en felles sertifiserings/praksisordning for manuelle dirigenter, ref epost fra SVV av 20. september.

Bransjegruppen er som nevnt også i gang med å utarbeide rammer for en slik praksisordning, og vil gjerne bidra til gode felles rammer for praksisording og eventuelt gjennomføring.

Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling hadde møte 27. september og gjorde følgende vedtak:

«Bransjegruppen er i gang med å utarbeide spekk for opplæringen. Vi ønsker møte med SVV så snart som mulig, for å drøfte punkter i metodikk og temainnhold, slik at vi raskest mulig kan gå videre til mer detaljert nivå basert på felles forståelse med SVV».

Bransjegruppen avventer nå dato for nytt møte med myndighetene.

For øvrig er det mange som etterspør status i den varslede endringen med kurs/opplæring og prøver på trafikkstasjon. Pr i dag er det veldig mange løse tråder og det ser ikke ut som forskriften om dette kommer på høring før i 2019. Deretter vil selvsagt partene inngi sine høringskommentarer til SVV, og det er slett ikke sikkert at partene er enige i alle aspekter med den foreslåtte ordningen. Etter det vi kjenner til så er det store organisasjoner som ikke er enig i den foreslåtte ordningen med prøver på trafikkstasjon og vil protestere på dette. Derimot er det delte meninger om i bransjene om foreslått endring av opplegg for kurs.

Styret i bransjegruppe Arbeidsvarsling samarbeider selvsagt med alle relevante parter i dette arbeidet og har hatt møter med blant annet NHO.

Styret ligger HER

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

 © 2018 Bransjegruppe Arbeidsvarsling

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940