Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling i møte med Vegdirektoratet

Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling hadde onsdag 30. mai første møte med Vegdirektoratet.

Møtet kom i stand etter at Bransjegruppe Arbeidsvarsling tok kontakt og presenterte den nye bransjegruppen for en tid tilbake.

Statens Vegvesen/ Vegdirektoratet responderte positivt, både på at det var etablert en bransjeforening for fagområdet arbeidsvarsling, men også på forespørsel om et møte.

Møtet hadde følgende agenda:

  1. Kort presentasjon av Bransjegruppe Arbeidsvarsling, formål og hensikt. Nytt styre fra 27. mai 2018.

  2. Endringer i ordningen rundt kurs mm arbeidsvarsling – SVV intensjon og hensikt med endringer

  3. Status i omlegging, forskrift, prøver på trafikkstasjoner mm

  4. Tilbakemeldinger og bekymringer fra bransjen. Erfaringer fra andre bransjer.

  5. Videre samarbeid mot SVV, hva kan Bransjegruppe Arbeidsvarsling bidra med videre.

Møtet var positivt og konstruktivt. Det er ingen tvil om at Bransjegruppe kan og vil bidra videre i forhold til arbeidsvarsling. Vegdirektoratet både lyttet og noterte de bekymringer som ble fremsatt om endringene som er på gang. Når det gjelder varslede endringer så er det fortsatt mye som gjenstår, blant annet kan man ikke påregne at forskriften er i kraft før en gang i 2019.

Ut fra erfaringene med dette møtet ser Bransjegruppe Arbeidsvarsling optimistisk på videre samarbeid med myndighetene.

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

 © 2018 Bransjegruppe Arbeidsvarsling

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940