Første møte i Bransjegruppe Arbeidsvarsling


(illustrasjonsbilde)

Første møte i Bransjegruppe Arbeidsvarsling ble avholdt på RunWay Hotel på Gardermoen mandag 12. februar.

NOORSI har over en tid hatt en rekke henvendelser fra virksomheter som driver med kurs innen arbeidsvarsling. De fleste har tilkjennegitt et ønske om at det etableres en bransjegruppe for arbeidsvarsling, og mener det er på høy tid at bransjen samler seg. Bransjer som ikke har en effektiv og sterk bransjesammenslutning, har svært liten mulighet til å påvirke beslutningstagere hos myndighetene for eksempel. Arbeidsvarsling er et stort fagområde med et meget stort antall personer som gjennomgår opplæring hvert år. Det er også et stort antall instruktører som holder slike kurs. Mange har tilkjennegitt at det skjer store endringer i bransjen, uten at bransjen selv har fått være med å reelt påvirke endringene. Det er praktisk talt ikke møter uten myndighetene til stede, og bransjen har ikke innflytelse på de beslutninger som blir tatt, beslutninger som påvirker bransjen i sterk grad. Rundt en tredel av virksomhetene som driver arbeidsvarsling er allerede medlemmer i NOORSI, fordi man også driver annen type opplæring, eksempelvis sertifisert. NOORSI er derfor den mest nærliggende organisasjon til å etablere en bransjegruppe for arbeidsvarsling, og har dessuten snart 30 års erfaring med bransjearbeid og dialog mot myndighetene. Bransjegruppe arbeidsvarsling skal være en gruppe som skal ivareta medlemmenes interesser opp mot myndigheter og andre interesseparter. Gruppen skal ha eget styre sammensatt av medlemmer fra bransjegruppen.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling vil legge stor vekt på å være i en positiv og konstruktiv dialog mot Statens Vegvesen, som er myndighet for fagområdet. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

 © 2018 Bransjegruppe Arbeidsvarsling

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940