Elektronisk spørsmålsbank - uavhengig prøving, systemet "alle" vil ha i Danmark


NOORSI er nå omtrent i mål med sin elektroniske spørsmålsbank for sertifisert sikkerhetsopplæring på truck, kran og anleggsmaskiner. Et utvalg av fagpersoner fra opplæringsvirksomheter, videregående skoler, Forsvaret og andre, har i snart to år jobbet med kvalitetssikring av den elektroniske spørsmålsbanken og flere virksomheter og videregående skoler har tatt den i bruk.

NOORSI vil nå lansere systemet for fullt, og de som tar systemet i bruk vil få tillatelse til å bruke dokumentasjon med logo på at de har implementert uavhengig prøving i sertifisert sikkerhetsopplæring. NOORSI vil nå også starte med å utvikle spørsmålsbank for dokumentert sikkerhetsopplæring slik at medlemmer som driver med dette kan på en enkel måte ha elektroniske prøver og enkel dokumentasjon på prøver som er avlagt.

NOORSI ser at systemet lett kan brukes i en rekke bransjer der man ønsker å avholde 100% juks-frie prøver ute på skolene. Systemet har kostet danskene mange millioner å utvikle, og man har fått et system med så mange sikkerhetsfunksjoner, at man anser juks for tilnærmet umulig, selv om prøvene foregår ute på skolene. Eksempelvis så må prøver meldes inn slik at stikkprøver kan foretas, det er statistikker som avdekker unormale forhold, og pålogging er personlig eventuelt med bank-id.

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

 © 2018 Bransjegruppe Arbeidsvarsling

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940