Om Bransjegruppe Arbeidsvarsling

Hvem er Bransjegruppe Arbeidsvarsling

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling er en faggruppe/bransjegruppe for kursholdere/instruktører, og andre som har interesse av kurs innen arbeidsvarsling og trafikkdirigering generelt. 

 

Gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert i fagområdet  arbeidsvarsling i henhold til Statens Vegvesen sitt regelverk om opplæring og kurs innen arbeidsvarsling.

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling ble etablert i februar 2018 etter initiativ fra en rekke henvendelser fra bransjen, til NOORSI. Mange savnet sterkt en bransjesammenslutning som kunne ivareta bransjens interesser blant annet ovenfor myndighetene. Det ble derfor invitert til et møte på Gardermoen, der bransjen innenfor arbeidsvarsling kunne åpent diskutere blant annet de foreslåtte endringer som er på gang i bransjen.

Arbeidsvarslingsopplæring har foregått i en årrekke og er godt innarbeidet i flere bransjer. Det er kurs på forskjellige nivå, og det er håndboken til Statens Vegvesen som har vært styrende for opplæringen. Imidlertid er det på gang en større endring av systemet, herunder blant annet prøve og kompetansebevis. 

 

Gruppen etablerte i februar 2018 et eget styre for bransjegruppen, og styret er satt sammen av personer med langt erfaring fra bransjen, blant annet som instruktører. 

​Bransjegruppen har alle typer medlemmer, hovedsaklig opplæringsvirksomheter, men også firma som driver trafikkdirigering og andre interessenter.  

 

Bransjegruppen skal ha minst to ganger i året ha plenumsmøter, da med middag og sosialt samvær, eventuelt vil en av disse bli arrangert som åpne konferanser. Det legges vekt på at faggruppemøtene skal ha både en faglig høy standard, men også at det sosiale samværet skal være nyttig og hyggelig.  

Bli medlem i Bransjegruppe Arbeidsvarsling du også - vi jobber for DIN sak!

Hvem kan bli medlem

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling opptar alle opplæringsvirksomheter og personer som jobber med eller har interesse av arbeidsvarsling og trafikkdirigering i henhold til Statens Vegvesen sitt regelverk.

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsipielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling sin styreleder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. 

 

Administrerende Direktør i NOORSI utpeker administrator, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift i Bransjegruppe Arbeidsvarsling, tilrettelegging for møter og aktiviteter m.m.

 

Tilknytning til NOORSI

 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med eget styre og administrator.

 

Medlemmene i Bransjegruppen Arbeidsvarsling følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i Bransjegruppe Arbeidsvarsling betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadsfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger under NOORSI paraplyen, dersom disse kan være av interesse.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som faggruppemøter, konferanser mm.