VGS-gruppen opplæring

I fokus nå:

Om Bransjegruppen
Om faggruppen VGS

Bransjegruppe Arbeidsvarsling er en bransjegruppe som er sterkt engasjert innen kurs og opplæring for arbeidsvarsling. Det er et stort antall instruktører i Norge som arbeider med slike kurs og det er et stort antall personer som arbeider som trafikkdirigenter og andre tilstøtende funksjoner. 

Bransjegruppe Arbeidsvarsling ble startet i 2018 og hovedformålet har vært å ivareta interessene til alle de som er involvert i fagområdet, herunder både kursholdere/instruktører og bransjen for øvrig.  

 

Innenfor arbeidsvarsling ligger det flere typer kurs i trinn-rekkefølge, under Statens Vegvesen som myndighet.

Faggruppen har medlemmer fra store industribedrifter,opplæringsvirksomheterog firma innen trafikkdirigering samt forsvaret.  

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

FAG
Fagrelatert VGS-gruppen

Her ligger faglig informasjon og problemstillinger om arbeidsvarsling som du som driver med dette kan få bruk for, ift regelverket fra Statens Vegvesen. 

 

Personer som jobber med kurs innen arbeidsvarsling skal ha kunnskap om opplæringen i henhold til Statens Vegvesen sitt regelverk. Hvordan skal dette gis? Hva er godt nok? Hvordan dokumentere?

Her legges regelverk/høringer fra myndighetene, lenker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber med kurs innen arbeidsvarsling. 

Snart lanseres muligheten for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om arbeidsvarsling.

STYRET
Leder og admin VGS-gruppen

Kontaktinformasjon til Bransjegruppe Arbeidsvarsling styre og daglig leder.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling har et styre som velges av gruppen selv for to år om gangen.

 

Daglig leder er Adm Dir  i NOORSI.

Nyheter

Facebook-nytt

Hva skjer..

Alle styremøter avholdes for tiden på Zoom video.

Dette pga Covid 19.

Styret jobber med en rekke saker som er viktige for bransjen.

Aktuelt

BRAKOMP

NOORSI har Norges mest effektive og oversiktlige system BRAKOMP for å holde oversikt over kompetanser gitt innen alle typer opplæring. Systemet brukes også som Elektronisk elevbok i videregående skoler, en IT-løsning for effektiv papirløs total kontroll på dokumentert opplæring av elever i videregående skoler.

Unngå kostbart dobbeltarbeid og unngå rot med papir og permer. Gjennomgående papirløs løsning for alle firma, som kan gi fullstendig kontroll på alle kompetanser som gis innen kurs og opplæring. Mange har tatt systemet i bruk og fått full kontroll!